Ο συνδυασμός “Ανάπτυξη για όλους” στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου

Με επίσκεψη στην έδρα της Διευθύνσεως Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αιτωλοακαρνανίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2023 οι συναντήσεις του συνδυασμού “Ανάπτυξη για όλους” με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Ι. Π. Μεσολογγίου, 𝝝𝝖𝝢𝝖𝝨𝝜 𝝠𝝪𝝦𝝤.

Ο 𝝝𝝖𝝢𝝖𝝨𝝜𝝨 𝝠𝝪𝝦𝝤𝝨 συνοδευόμενος από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους (κατ’αλφαβητική σειρά): 𝝟𝝮𝝢𝝨𝝩𝝖𝝢𝝩𝝞𝝢𝝖 𝝖𝝦𝝚𝝩𝝖 – 𝝟𝝖𝝠𝝤𝝘𝝚𝝦𝝤𝝥𝝤𝝪𝝠𝝤𝝪, 𝝙𝝜𝝡𝝜𝝩𝝦𝝜 𝝗𝝖𝝘𝝚𝝢𝝖, 𝝠𝝚𝝪𝝩𝝚𝝦𝝜 𝝙𝝖𝝟𝝖𝝠𝝖𝝟𝝜, 𝝠𝝖𝝡𝝥𝝦𝝞𝝢𝝜 𝝟𝝤𝝟𝝟𝝖𝝠𝝖𝝟𝝜, 𝝨𝝥𝝪𝝦𝝤 𝝡𝝖𝝟𝝦𝝜, 𝝬𝝦𝝞𝝨𝝩𝝤 𝝡𝝪𝝠𝝮𝝢𝝖, 𝝚𝝪𝝖𝝘𝝘𝝚𝝠𝝤 𝝥𝝖𝝢𝝤𝝥𝝤𝝪𝝠𝝤, 𝝥𝝖𝝦𝝖𝝨𝝟𝝚𝝪𝝜 𝝥𝝖𝝥𝝖𝝘𝝚𝝮𝝦𝝘𝝞𝝤𝝪, 𝝢𝝞𝝟𝝤𝝠𝝖𝝤 𝝥𝝞𝝚𝝦𝝦𝝤, 𝝚𝝥𝝖𝝡𝝚𝝞𝝢𝝮𝝢𝝙𝝖 𝝨𝝖𝝘𝝦𝝜, 𝝩𝝖𝝨𝝤 𝝨𝝟𝝖𝝦𝝡𝝤𝝪𝝩𝝨𝝤, 𝝟𝝖𝝠𝝠𝝞𝝤𝝥𝝜 𝝨𝝥𝝖𝝢𝝤𝝥𝝤𝝪𝝠𝝤𝝪, 𝝟𝝮𝝢𝝨𝝩𝝖𝝢𝝩𝝞𝝢𝝤 𝝩𝝨𝝞𝝠𝝞𝝥𝝖𝝢𝝤, έγιναν δεκτοί, αρχικά, από τον Διοικητή της Π. Υ. Μεσολογγίου, Αντιπ/ρχο Στούμπο Παναγιώτη με τον οποίον συζήτησαν επί θεμάτων που αφορούν σε θέματα της Υπηρεσίας.

Εν συνεχεία, η αντιπροσωπεία του συνδυασμού έγινε δεκτή από τον Δ/ντή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Κουσαρίδα Ιωάννη, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Σταμνά.

Ο κ. 𝝝𝝖𝝢𝝖𝝨𝝜𝝨 𝝠𝝪𝝦𝝤𝝨 διαβεβαίωσε και τους δύο επικεφαλής πως, εάν ο συνδυασμός του εκλεγεί, θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου.